• 994755_1812319235648529_8532731202099572109_n64
 • 14089010_1777747752439011_762681692295995219_n12
 • 12991847_1728412460705874_2037315568_o41
 • 13000449_1728412440705876_1230317162_o50
 • 14100361_1777747859105667_7575813644995981234_n99
 • 14183727_1781692178711235_1916225454460950352_n29
 • 14192603_1781692075377912_5225654784991564874_n12
 • 14192744_1781635292050257_5917429802515173806_n35
 • 14225607_1781635392050247_5020699124886211284_n33
 • 14199231_1781692225377897_2744426791654100912_n61
 • 14232522_1784508731762913_9075439365355418526_n59
 • 14237642_1784508681762918_1792782467227317682_n56
 • 14263986_1781635275383592_5131814583671943855_n18
 • 14238295_1781691725377947_7143147269595548011_n19
 • 14237672_1781635498716903_8951960406744087127_n36
Tin nổi bật
Tin nổi bật
GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA ĐƠN VỊ
        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và hưởng ứng cac phong trào thi đua trong toàn Ngành. Bắt đầu từ tháng 9, ngay sau Khai giảng năm học mới, nhà trường và công đoàn đã phát động các phong trào thi đua đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong từng đợt có đánh giá tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời ...
> Xem chi tiết