CHUYÊN MỤC : Tạp chí tuổi hoa - ngày 02/11/2019 | Truyền Hình Quảng Trị

Niềm vui của các em HS Thành phố Đông Hà khi được tham gia các HĐGDNGLL- Trường TH Đông Giang Trường, TH Võ Thị Sáu.