“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Sáng ngày 7/10/2019, Trường Tiểu học Đông Lễ tổ chức Lễ phát động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, thầy và trò của nhà trường đã có một Lễ phát động thật ý nghĩa: Phần giới thiệu sách tham khảo cho Gv của cô giáo Hiệu Trưởng, phần giới thiệu sách hay, truyện hấp dẫn cho các em Hs của cô giáo phụ trách Thư viện thiết bị và đặc biệt trong buổi Lễ có phần trao tặng sách của Đại diện Hội cha mẹ học sinh, .... Nào ! Hãy đọc và học tập suốt đời!