Công tác tổng vệ sinh trường, lớp dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona

Công tác lao động, tổng vệ sinh trường, lớp dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Trong thời gian học sinh toàn trường đang nghỉ học nhằm phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid- 19, công tác phòng chống dịch tại đơn vị vẫn được Ban phòng chống dịch của nhà trường và đội ngũ tiếp tục triển khai và thực hiện thường xuyên . Trong suốt tháng và đầu tháng 3,  Trường tiểu học Đông Lễ thường xuyên  tổ chức tổng vệ sinh phòng dịch  nhiều đợt trong tháng với hoạt động vệ sinh, sát khuẩn lau chùi bàn ghế, sàn nhà,..., ngâm ly cốc trong dung dịch CloraminB. Công tác phòng dịch và trực xử lí công việc theo công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh được Ban phòng chống dịch tại đơn vị thực hiện nghiêm túc ( kể cả thứ bảy , chủ nhật ) . Đề nghị phụ huynh học sinh, CBGVNV nhà trường theo dõi lịch hoạt động , công tác của nhà trường sẽ được cập nhật kịp thời trên các trang thông tin của trường cũng như hệ thống tin nhắn SMAS để thực hiện.
HT : Nguyễn Thị Anh Thu

Vệ sinh, sát khuẩn phòng Mĩ thuật

Vệ sinh, sát khuẩn phòng học

vệ sinh, sát khuẩn các phòng học

ld 6.jpg

Vệ sinh,sát khuẩn phòng bán trú

Vệ sinh, sát khuẩn phòng máy

Vệ sinh, sát khuẩn phòng học

Vệ sinh, sát khuẩn phòng học

Vệ sinh, sát khuẩn Khu hiệu bộ