Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Đông Lễ, nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Đông Lễ, nhiệm kỳ 2020-2022  đã thành công tốt đẹp.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt 

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022