ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2018 - 2019

Sáng nay, ngày 29 tháng 9 năm 2018, Liên đội Trường TH Đông Lễ tổ chức Đại Hội Liên đội nhiệm kì 2018-2019. Chúc Liên đội ta sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi chương trình hoạt động của mình trong nhiệm kì mới! Chúc các bạn đội viên, nhi đồng luôn khỏe mạnh! Vui tươi! ❤️😍

Sáng nay, ngày 29 tháng 9 năm 2018, Liên đội Trường TH Đông Lễ tổ chức Đại Hội Liên đội nhiệm kì 2018-2019. Đại hội đã thông qua bản báo cáo tổng kết chương trình hoạt động của Liên đội nhiệm kì 2017 - 2018 và vạch ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2018 - 2019. Đại hội đã lắng nghe 4 ý kiến tham luận đến từ đại diện 4 chi dội và vinh dự được lắng nghe ý kiến của cô giáo Nguyễn Thị Anh Thu  - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và anh Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch HĐĐ Phường Đông Lễ. Đại hội đã thống nhất cao bầu ra 7 gương mặt đội viên tiêu biểu trúng cử vào BCH Liên đội nhiệm kì mới.

Chúc Liên đội ta sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi chương trình hoạt động của mình trong nhiệm kì mới! Chúc các bạn đội viên, nhi đồng luôn khỏe mạnh! Vui tươi! ❤️😍