HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Tuần 36 năm học 2018 - 2019, nhà trường và Liên đội trường Tiểu học Đông Lễ tổ chức : Sinh hoạt dưới cờ với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa góp phần giáo dục ý thức thực hành tiết kiệm và tinh thần tương thân tương ái !