HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN

Sáng 24/9/2018, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chủ điểm, Nhà trường, Liên đội tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh và giáo viên vùng khó nhằm hưởng ứng Tháng Khuyến học : 2/9 -2/10/2018. Một hoạt động thật ý nghĩa!

Sáng 24/9/2018, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chủ điểm, Nhà trường, Liên đội tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh và giáo viên vùng khó nhằm hưởng ứng Tháng Khuyến học : 2/9 -2/10/2018. Một hoạt động thật ý nghĩa!