Thông báo HS tiếp tục nghỉ học

Học sinh tiếp tục nghỉ học từ 23/3/2020 cho đến khi có thông báo lại để ứng phó với dich Covid -19 . Kế hoạch hướng dẫn hỗ trợ ôn bài và phòng chống tai nạn thương tích trong thời gian ở nhà sẽ được GV cập nhật theo chỉ đạo của nhà trường . Kính mong quý phụ huynh phối hợp và liên lạc với GVCN để nhận nội dung hướng dẫn hỗ trợ tại nhà .
BGH

Content

Content