THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC DO DỊCH COVD-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO KHẨN !

- THỰC HIỆN QĐ SỐ 1005/UBND-VX NGÀY 13/3/2020 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ, HS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 23/3/2020 ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19.

- NHÀ TRƯỜNG YÊU CẦU GVCN THÔNG BÁO ĐẾN TẬN PHỤ HUYNH HỌC SINH BẰNG NHIỀU KÊNH THÔNG TIN. ĐỒNG THỜI PHỐI KẾT HỢP VỚI CHÍNH  QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ( CÁC KHU PHỐ TRƯỞNG ),  PHỤ HUYNH HỌC SINH QUẢN LÝ TỐT HỌC SINH TẠI NHÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG TRÁNH CÁC TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ DICH BỆNH;  HƯỚNG DẪN  HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ ÔN BÀI TRONG  THỜI GIAN NGHỈ HỌC MỘT CÁCH PHÙ HỢP HIỆU QUẢ, RÁNH GÂY ÁP LỰC LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE HỌC SINH. 

- CBGVNV LÀM VIỆC THEO KẾ HOẠCH THỰC TIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG, CHỦ ĐỘNG PHÒNG DỊCH VÀ CHẤP HÀNH KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ, BAN PCDB CỦA NHÀ TRƯỜNG , NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI BẢN THÂN, GIA ĐÌNH  VÀ XÃ HỘI CÙNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG VÀ ĐẨY LÙI DỊCH COVID -19 THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH. THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DICH COVID -19 KỊP THỜI, CHÍNH XÁC VỚI TINH THẦN KHÔNG GÂY HOANG MANG, KHÔNG BIỂU HIỆN KÌ THỊ VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN. 

- PHT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN VỚI NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  SÁT VỚI TÌNH HÌNH THỰC TIỄN, PHỐI HỢP VỚI BỘ PHẬN PTCNTT NHÀ TRƯỜNG, CHỈ ĐẠO GV THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC VÀ ÔN BÀI TẠI NHÀ QUA MẠNG XÃ HỘI  ĐÚNG VỚI TINH THẦN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP, NGÀNH. ĐỒNG THỜI NẮM BẮT THÔNG TIN, NỘI DUNG, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CŨNG NHƯ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT KHÔNG DẠY THÊM HỌC THÊM TRÁI QUY ĐỊNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY VÀ THỜI GIAN TỚI, BÁO CÁO KỊP THỜI VỀ HT. 

- BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA NHÀ TRƯỜNG ( BPCD) THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ ( LỊCH CỤ THỂ SẼ CẬP NHẬT KỊP THỜI VÀ SÁT VỚI THỰC TIỄN TRÊN TRANG " ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐÔNG LỄ " ) .

 NHÀ TRƯỜNG YÊU CẦU CBGVN CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN THÔNG TIN CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG TRÊN CÁC KÊNH NỘI BỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH. 

  ĐỀ NGHỊ TOÀN TRƯỜNG  THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VỚI TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC VÀ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID -19 TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY. THÔNG BÁO NÀY ĐƯỢC XEM NHƯ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020 THEO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID -19 . 

                                                                  ĐÔNG LỄ, 15H 30 NGÀY 13/3/2020

                                                                        HT :  NGUYỄN THỊ ANH THU