Trường Tiểu học Đông Lễ khai trương thư viện thân thiện Room to read

Trường TH Đông Lễ khai trương thư viện thân thiện Room to read

Ngày 15/11/2019, Trường TH Đông Lễ khai trương thư viện thân thiện Room to read.
👉Thư viện Thân thiện Room to Read thực sự là môi trường đọc sách thân thiện , gần gũi với một không gian mở cùng nhiều hoạt động lí thú đã thực sực thu hút bạn đọc và là nơi phát triển kĩ năng đọc rất tự nhiên, rất hiệu quả . Chào mừng bạn đến với Thư viện Thân thiện -Room to Read của trường Tiểu học Đông Lễ !
👉Mô hình thư viện Room to Read lấy học sinh làm trung tâm, với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của thư viện trường tiểu học thông qua việc tổ chức hoạt động đọc ngay từ những ngày đầu đến trường nhằm hình thành thói quen đọc sách cho các em. Mô hình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức Room to Read đang triển khai tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Quảng Trị.
Tại thư viện thân thiện này, sách được phân loại theo trình độ đọc và trưng bày trên kệ. Học sinh dễ dàng tìm sách phù hợp với trình độ đọc của mình và tự lấy sách để đọc. Tài liệu xây dựng môi trường văn bản cũng được trưng bày phù hợp; trang thiết bị trong thư viện được sắp xếp hợp lý; học sinh di chuyển dễ dàng để chọn sách và vật phẩm giáo dục. Thư viện thân thiện cũng có đủ không gian để học sinh tham gia vào các hoạt động: Cá nhân, cặp đôi, nhóm; có đủ không gian phục vụ việc mượn trả sách; đồng thời có thời khóa biểu tiết đọc thư viện của tất cả các lớp. Tiết đọc thư viện được triển khai đúng thời khóa biểu, có lịch mượn trả sách cho tất cả các khối lớp. Ngoài ra, thư viện còn có hệ thống hướng dẫn việc quản lý và sử dụng rõ ràng, có cán bộ thư viện chuyên trách hoặc kiêm nhiệm được tập huấn kỹ thuật để quản lý thư viện và đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn về kỹ thuật dạy tiết đọc thư viện trước khi triển khai hoạt động này.