08/10/19  Tin tức - Sự kiện  834
Sáng ngày 28/8/2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 và sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025. 
 18/12/17  Tin của trường  383
GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA ĐƠN VỊ
Tiêu điểm